1-Den Onde Kysten
2-Key To The Gate
3-En Ring Til Å Herske
4-Lost Wisdom
5-Han Som Reiste
6-Når Himmelen Klarner
7-Snu Mikrokosmos Tegn
8-Svarte Troner